คอหนังสั้น ร่วมติดตามหนังสั้นที่ส่งเข้าประกวดใน โครงการส่งเสริมการผลิตสื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคม

อัพเดทล่าสุด 3 เม.ย. 2560 15:30:06 น. เข้าชม 61 ครั้งรายละเอียดประกาศ►  รางวัลชนะเลิศ

มหาวิทยาลัยรังสิต หนังสั้นเรื่อง จิตแพทย์

ที่ปรึกษา อาจารย์ภูร นิมมล

สมาชิกในทีม 1.นางสาวธิดาทิพย์ พรรคพล 2.นายชนาธิป พิสุทธิ์เสรีวงศ์ 3.นายณัฐวัตน์ วันดี

รับชมผลงานผ่าน Link ด่านล่าง

Facebook https://www.facebook.com/1640248516266400/videos/1708225676135350/

Youtube https://youtu.be/dc9PhSf51js


 ►  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หนังสั้นเรื่อง My daughter

ที่ปรึกษา อาจารย์กานตชาติ เรืองรัตนอัมพร

สมาชิกในทีม 1.นางสาวปานตะวัน ตรงมณีธรรม 2.นางสาวอัยรินทร์ ฉายประเสริฐ 3.นางสาวสิริณัฏฐ์ ลิมปกาญจน์ภา

รับชมผลงานผ่าน Link ด่านล่าง

Facebook https://www.facebook.com/1640248516266400/videos/1707506612873923/

Youtube https://youtu.be/H8id7nL7Qro


 ►  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หนังสั้นเรื่อง ต้น

ที่ปรึกษา อาจารย์ ศรัทธา แสงทอน

สมาชิกในทีม 1.นายปัญญา ชู 2.นางสาวอริสรา ธีรจิตต์ 3.นางสาวพิชญาภา วิมุกตายน

รับชมผลงานผ่าน Link ด่านล่าง

Facebook https://www.facebook.com/1640248516266400/videos/1708346542789930/

Youtube https://youtu.be/BDEO6KDOU9g


 ►  รางวัลชมเชย

1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หนังสั้นเรื่อง Lhong and Found - หลงแอนด์ฟาวด์

ที่ปรึกษา อาจารย์ อุรุพงศ์ รักษาสัตย์

สมาชิกในทีม 1.นายอธิศีล อาศัย 2.นางสาวปภัสรา เทียนพัด 3.นายธนศิลป์ มีเพียร

รับชมผลงานผ่าน Link ด่านล่าง

Facebook https://www.facebook.com/1640248516266400/videos/1708238062800778/

Youtube https://youtu.be/rSVJswmK9ZY


2) มหาวิทยาลัยศิลปากร หนังสั้นเรื่อง ธนัทหันคอไม่ได้

ที่ปรึกษา อาจารย์ วรฐ กายูรวัฒน์

สมาชิกในทีม 1.นายกิตติภัทร สกุลบริรักษ์ 2.นายธีรภัทร ประภัศร 3.นายจีรภัทร ธนะเดช 

รับชมผลงานผ่าน Link ด่านล่าง

Facebook https://www.facebook.com/1640248516266400/videos/1707645719526679/

Youtube https://youtu.be/WZnMZ13bZho


3) มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร หนังสั้นเรื่อง ขวัญข้าว 

ที่ปรึกษา อาจารย์ปิยะนันท์ ปลื้มโชค 

สมาชิกในทีม 1.นางสาวประทุมทอง วิไลย์ 2.นายกฤษฏา จันทราช 3.นางสาววีรญา ศรีวิไล 

รับชมผลงานผ่าน Link ด่านล่าง

Facebook https://www.facebook.com/1640248516266400/videos/1707812136176704/

Youtube https://youtu.be/HGQYQ_FeCJI


4) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หนังสั้นเรื่อง ใครผิด

ที่ปรึกษา อาจารย์ อนงค์นาฏ รัศมีเวียงชัย

สมาชิกในทีม 1.นายธนรัมร์ เปรมบุญ 2.นายอัลฟารุด มะดอรอ 3.นายพุทธิพงษ์ คงธิติเลิศ

รับชมผลงานผ่าน Link ด่านล่าง

Facebook https://www.facebook.com/1640248516266400/videos/1708586089432642/

Youtube https://youtu.be/eOBxGZyR4IM


5) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หนังสั้นเรื่อง Lock in love ปลดล็อคให้หลงรัก

ที่ปรึกษา อาจารย์ภัทรภร เสนไกรกุล 

สมาชิกในทีม 1.นายอภิสิทธิ์ นาถมทอง 2.นายนาวา ภิญโญยาง 3.นางสาวอรสา ศรีดาวเรือง 

รับชมผลงานผ่าน Link ด่านล่าง

Facebook https://www.facebook.com/1640248516266400/videos/1708125636145354/

Youtube https://youtu.be/9ceQEOv57XU


6) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หนังสั้นเรื่อง นิทานก่อนนอน

ที่ปรึกษา อาจารย์นภสร ลิ้มไชยาวัฒน์ 

สมาชิกในทีม 1.นางสาวอัญชนก หาบุญพาด 2.นางสาวธารินี ถนอมนุช 3.นางสาวจิตสุภา ยิ้มเพ็ชร์

รับชมผลงานผ่าน Link ด่านล่าง

Facebook https://www.facebook.com/1640248516266400/videos/1707926626165255/

Youtube https://youtu.be/ui308wUUuDM


7) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี หนังสั้นเรื่อง Isn't Exam

ที่ปรึกษา อาจารย์สิทธิกร เทพสุวรรณ 

สมาชิกในทีม 1.นายนุรดีน กาซอ 2.นายวิทวัส ดารากัย 3.นายมูฮัมมัดฟุรกอน อาแวบือซา 

รับชมผลงานผ่าน Link ด่านล่าง

Facebook https://www.facebook.com/1640248516266400/videos/1707408489550402/

Youtube https://youtu.be/KmuxHJzeOFg


8) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี หนังสั้นเรื่อง ลับหลัง

ที่ปรึกษา อาจารย์สิทธิกร เทพสุวรรณ 

สมาชิกในทีม 1.นางสาวซัลมา เป็นสุข 2.นายซันนูซี การีจิ 3.นายซาอีด หัตถ์ละเอียด 

รับชมผลงานผ่าน Link ด่านล่าง

Facebook https://www.facebook.com/1640248516266400/videos/1707798429511408/

Youtube https://youtu.be/X7PDCZN6QeM


9) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร หนังสั้นเรื่อง จุดเริ่มต้น (Starting point)

ที่ปรึกษา อาจารย์หัสพร ทองแดง 

สมาชิกในทีม 1.นาย พีรดนส์ รักคิด 2.นาย กันต์พล เเสงสินธุ์ 3.นาย ธนกร ไพฑูรย์ 

รับชมผลงานผ่าน Link ด่านล่าง

Facebook https://www.facebook.com/1640248516266400/videos/1708979769393274/

Youtube https://youtu.be/cjtYxV_Ufjs

 ►  รางวัล Popular Vote

1) มหาวิทยาลัยศรีปทุม หนังสั้นเรื่อง พรหนึ่งข้อ

ที่ปรึกษา อาจารย์ธีรพันธ์ ชนาพรรณ 

สมาชิกในทีม 1.นางสาวสิราวรรณ เผือกเพี้ยน 2.นางสาวนภัสสร จิระศิริโชติ 3.นายณัฐภัท กปิลกาญจน์

รับชมผลงานผ่าน Link ด่านล่าง

Facebook https://www.facebook.com/1640248516266400/videos/1708339242790660/

Youtube https://youtu.be/ZdMD7_0P4oI


2) มหาวิทยาลัยศรีปทุม หนังสั้นเรื่อง คนโดนของ

ที่ปรึกษา อาจารย์ธีระพันธ์ ชนาพรรณ

สมาชิกในทีม 1.นายกิตติภพ ทองประเสริฐ 2.นายศรัณย์ อภิหรรษากร 3.นายไชยวัฒน์ ชะนะชัย

รับชมผลงานผ่าน Link ด่านล่าง

Facebook https://www.facebook.com/1640248516266400/videos/1708694606088457/

Youtube https://youtu.be/_YZ3yHhuR0c


3) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร หนังสั้นเรื่อง เน็ตไอดอล No!!

ที่ปรึกษา อาจารย์หัสพร ทองแดง 

สมาชิกในทีม 1.นายอนุกูล สีคร้าม 2.นางสาวสุชญา สารภักดิ์ 3.นางสาวสุพัตรา ทวีพัฒน์ 

รับชมผลงานผ่าน Link ด่านล่าง

Facebook https://www.facebook.com/1640248516266400/videos/1707743679516883/

Youtube https://youtu.be/gRZ0lfgFXRs


ประกาศอื่นของสมาชิกท่านนี้

www.pronetadvertising.co.th บริการการตลาดออนไลน์, โฆษณาออนไลน์, โพสต์ประกาศออนไลน์, เราคือมือโปรด้านการตลาดออนไลน์ Tel.080-928-9399

(กรุงเทพมหานคร) - ธุรกิจ งาน » อื่นๆ 11 พ.ย. 2560

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 48 ครั้ง

รับซื้อ-ขายรถมือสองตั้งแต่ปี 2003 ขึ้นไปทุกรุ่นทุกยี่ห้อ

(กรุงเทพมหานคร) - รถ ยานพาหนะ » อื่นๆ 25 ต.ค. 2560

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 61 ครั้ง

Mixsports.net พื้นสนามแบดมินตัน พื้นยางสังเคราะห์ พื้นสนามฟุตซอล เราคือผู้เชี่ยวชาญงานติดตั้งพื้นสนามกีฬายางสังเคราะห์

(กรุงเทพมหานคร) - กีฬา » อื่นๆ 11 เม.ย. 2560

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 137 ครั้ง

แข็งนาน...หลั่งช้า...พกพาง่าย...สายแจ๊ะสายตั้มทักมามีหลายแบบ

(กรุงเทพมหานคร) - เสริมสวย สุขภาพ » อื่นๆ 11 เม.ย. 2560

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 114 ครั้ง

ศูนย์พิชญารับเฝ้าไข้/ดูแลผู้ป่วย/ดูแลผู้สูงอายุ/พี่เลี้ยงเด็ก/แม่บ้าน,แม่ครัว อยู่ประจำบ้าน

(กรุงเทพมหานคร) - แม่และเด็ก » เนอส์เซอรี่ รับเลี้ยงเด็ก 11 เม.ย. 2560

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 66 ครั้ง

ราคา ไม่ระบุ

  • ผู้ลงประกาศ : ONDE Film Youth Camp
  • ความต้องการ : แนะนำ
  • สภาพสินค้า : ไม่ระบุ
  • วันที่ลงประกาศ : 3 เม.ย. 2560
  • อัพเดทล่าสุด : 3 เม.ย. 2560 15:30:06 น.
  • ที่อยู่ : www.ondefilm.com
  • จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
  • เบอร์โทรศัพท์ : www.ondefilm.com
  • Email : ondefilm@gmail.com