{[ด่วนเลย!!!]}สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบครูผู้ช่วย 528 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน -2 พฤษภาคม 2559

อัพเดทล่าสุด 16 เม.ย. 2559 23:08:33 น. เข้าชม 343 ครั้งรายละเอียดประกาศ


picture-3-31201


สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบครูผู้ช่วย 528 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน -2 พฤษภาคม 2559

เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กลุ่มวิชาหรือทาง ที่ประกาศรับสมัคร จำนวน 46 กลุ่มวิชา

อัตราบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 515 อัตราตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน -2 พฤษภาคม 2559


ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราว เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชานแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัด ยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ 4 อำเภอ ในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กลุ่มวิชาหรือทาง ที่ประกาศรับสมัคร จำนวน 13 กลุ่มวิชา

อัตราบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 13 อัตรา

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ให้สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน -2 พฤษภาคม 2559  ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซค์ https://vec.job.thai.com

ชำระเงินค่าสมัครผ่านเคาร์เตอร์ ที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน -3 พฤษภาคม 2559 ภายในเวลาทำการของธนาคาร ทั้งนี้การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชำระค่าสมัครสอบแล้ว

ค่าธรรมเนียมในการสมัคร

- ค่าธรรมเนียมการสอบ จำนวน 330 บาท  ประกอบ ด้วย ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก 300 บาท และ ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต (Internet) จำนวน 30 บาท (อัตราเดียวทั่วประเทศ) เมื่อสมัครและชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว สอศ.ขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสอบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศรับสมัครคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วย (เขตทั่วไป จำนวน 515 อัตรา)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศรับสมัครคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 13 อัตรา)

1.1


จำหน่ายแนวข้อสอบ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)


 แนวข้อสอบ อุตสาหกรรมศิลป์ สอศ
1 ความรู้เกี่ยวกับงานช่างพื้นฐาน
2 ความรู้พื้นฐานทางด้านช่างเครื่องกล
3 ความรู้เรื่องเซรามิกส์
4 แนวข้อสอบความปลอดภัยในการปฎิบัติงานเบื้องต้น
5 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเชื่อม
6 แนวข้อสอบความถนัดทางช่าง
7 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับช่างเทคนิค
8 แนวข้อสอบช่างกลโรงงาน
9 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือช่าง
10 แนวข้สอบวิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์

อกการโรงแรม สอศ

1 การจัดการโรงแรม

2 ความรู้ด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

3 นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

4 แนวข้อสอบ พรบ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒

5 แนวข้อสอบ พรบ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑

6 แนวข้อสอบ พรบ.นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๑

7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติโรงแรม

8 แนวข้อสอวิชาการท่องเที่ยว

9 แนวข้อสอบการโรงแรม


เอกอิเล็กทรอนิกส์ สอศ.
1 ความรู้เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
2 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
3 แนวข้อสอบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
4 อิเล็กทรอนิกส์ขั้นพื้นฐาน
5 แนวข้อสอบระบบการสื่อสารข้อมูล
6 ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
7 แนวข้อสอบความความรู้พื้นฐานด้าน IT
8 แนวข้อสอบความรู้ในงานอิเล็กทรอนิกส์ ชุด 1
9 แนวข้อสอบความรู้ในงานอิเล็กทรอนิกส์ ชุด 2

เอกสังคม สอศ.

1 สรุปเนื้อหาวิชาสังคม

2 แนวข้อสอบประวัติศาสตร์

3 แนวข้อสอบพระพุทธศาสนา

4 แนวข้อสอบภูมิศาสตร์

5 แนวข้อสอบเศรษฐศาสตร์

6 แนวข้อสอบหน้าที่พลเมืองที่ดี

7 แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา


เอกอาหารและโภชนาการ สอศ

1.เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร

2.เคมีอาหาร

3.การวิเคราะห์อาหารจุลชีววิทยาอาหาร

4 การประเมินภาวะโภชนาการ

5 ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการ

6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหาร

7 ระบบคุณภาพอาหาร Quality System

8 แนวข้อสอบวิชาอาหารและโภชนาการ

9 การประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร

10 การบริหารงานวิจัยและการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

11 คุณสมบัติและคุณภาพของอาหาร +แนวข้อสอบ

12 เทคโนโลยีอาหารและวิทยาศาสตร์การอาหาร


เอกสถาปัตยกรรม สอศ.

1 การออกแบบสถาปัตยกรรม(ถาม-ตอบ)

2 โครงสร้างอาคาร (ถาม-ตอบ)

3 งานระบบภายในอาคาร (ถาม-ตอบ)

4 ถาม – ตอบ  โครงสร้างและคอนกรีต

5 แนวข้อสอบการควบคุม การบริหารงานก่อสร้าง

6 วัสดุและวิธีการก่อสร้าง (ถาม-ตอบ)

7 พระราชบัญญัติ สถาปนิก พ.ศ. 2543

8 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 และแก้ไขเพิ่มเติม

9 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

10 จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม

11 แนวข้อสอบการเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

12 แนวข้อสอบงานเขียนแบบสถาปัตยกรรม


เอกเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สอศ.

1 ความรู้เกี่ยวกับสัตว์น้ำ

2 การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ประมง

3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประมง

4 เตรียมสอบวิชาการประมงlสัตว์น้ำ

5 ถาม – ตอบ ความรู้เกี่ยวกับสัตว์น้ำ

6 ถาม-ตอบ บริหารจัดการประมงทะเล

7 แนวข้อสอบวิชาการประมง


เอกประชาสัมพันธ์ สอศ.

1 หลักการประชาสัมพันธ์

2 การเขียนเพื่อการสื่อสาร

3 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์

4 การผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์

5 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

6 แนวข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1

7 แนวข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2


เอกเทคโนโลยีภูมิทัศน์ สอศ

1 ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

2 แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

3 แนวข้อสอบความเข้าใจในการถ่ายภาพเบื้องต้น

4 ความรู้เกี่ยวกับหลักการถ่ายภาพ

5 การถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์

6 ความรู้เรื่องการออกแบบ

7 การจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

8 ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

9 การถ่ายภาพ การถ่ายวีดีทัศน์ เครื่องมือ อุปกรณ์สมัยใหม่

10 แนวข้อสอบระบบนิเวศทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


ประกาศที่เกี่ยวข้อง

การ์ตูนขายหัวเราะฉบับในหลวง รัชกาลที่ 9 ราคาพิเศษ

(กรุงเทพมหานคร) - หนังสือ » การ์ตูน 1 ธ.ค. 2559

ราคา 69 บาท

เข้าชม 287 ครั้ง

แนวข้อสอบ ผู้ช่วยพนักงานไต่สวน สำนักงาน ป.ป.ช. 2562

(มหาสารคาม) - หนังสือ » หนังสือทั่วไป 31 มี.ค. 2561

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 6 ครั้ง

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินปฏิบัติการ สำนักงาน ป.ป.ช. 2562

(มหาสารคาม) - หนังสือ » หนังสือทั่วไป 31 มี.ค. 2561

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 6 ครั้ง

แนวข้อสอบ นิติกร สำนักงาน ป.ป.ช. 2562

(มหาสารคาม) - หนังสือ » หนังสือทั่วไป 31 มี.ค. 2561

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 12 ครั้ง

เรารับทำเมนูอาหาร แปลเมนูอาหาร(อังกฤษ จีน) ออกแบบเมนูอาหาร รับทำรูปเล่มทุกรูปแบบ

(กรุงเทพมหานคร) - หนังสือ » อื่นๆ 24 ต.ค. 2560

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 85 ครั้ง

ราคา 399 บาท

  • ผู้ลงประกาศ : ศรินณา จันเสนา
  • ความต้องการ : ต้องการขาย
  • สภาพสินค้า : สินค้าใหม่
  • วันที่ลงประกาศ : 16 เม.ย. 2559
  • อัพเดทล่าสุด : 16 เม.ย. 2559 23:08:33 น.
  • ที่อยู่ : อ.เมือง
  • จังหวัด : ขอนแก่น
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0833437605
  • Email : sarinna.jansena@gmail.com