กฏ กติกา ระเบียบข้อบังคับ

กฏระเบียบและข้อบังคับ

1. เ Kaikrub.com ของเราเป็นเพียงผู้ให้บริการสถานที่ลงประกาศเท่านั้น หากเกิดปัญหาจากการลงประกาศของท่าน ทางเว็บไซต์ของเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ผู้ลงประกาศต้องรับผิดชอบปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นจากประกาศของท่านในทุกกรณี

2. ผู้ลงประกาศจะต้องกรอกข้อมูลประกาศให้ถูกต้องเป็นความจริงเท่านั้น ห้ามโฆษณาเกินจริง ชวนเชื่อ หลอกลวง ขายสินค้าปลอมแปลงหรือไม่มีคุณภาพ

3. ห้ามลงประกาศซ้ำหรือลงประกาศผิดหมวดหมู่

4. ห้ามลงประกาศโดยใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพหยาบคาย

5. ห้ามกระทำการใดๆ ที่หมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ หมิ่นประมาทผู้อื่น รวมถึง ข่มขู่ อนาจาร ที่ผิดหลักกฏหมายและศีลธรรม

6. ห้ามแอบอ้างถึงบุคคล สถาบัน หรือองค์กรต่างๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือไม่เป็นความจริง

7. ห้ามกระทำการใดๆ ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น รวมทั้งละเมิดความเป็นส่วนตัว ชื่อเสียง หรือสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น

8. หากประกาศของท่านหมดอายุ ทางเว็บมาสเตอร์จะดำเนินการลบข้อมูลการลงประกาศของท่าน โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

9. ไม่อนุญาตให้ใช้หลาย Account ในการลงประกาศ (ถ้ามีหลายประกาศให้สมัครเป็นสมาชิก)

10. หัวข้อประกาศห้ามมีชื่อบริษัท, ห้ามมี URL และเบอร์โทรศัพท์ และ ห้ามใช้อักขระพิเศษ เช่น @ # ! * & % , / ; : " [ ] $ = + เป็นต้น

11. ห้ามผู้ใช้บริการใช้เว็บไซต์ของเราทำการ Spam ลิงค์ Spam บทความ หรือทำ SEO เพื่อส่งผลไปยังเว็บไซต์ของตนเอง

12. Kaikrub.com มีสิทธิเปลี่ยนแปลง แก้ไข ลบ ระงับ หรือยกเลิกเนื้อหาในเว็บไซต์ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และเมื่อใดก็ได้ตามที่ Kaikrub.com เห็นสมควรโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ Kaikrub.com ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

ทั้งนี้ Kaikrub.comสงวนสิทธิที่จะถือว่า การเยี่ยมชม และการใช้บริการต่างๆ ในเว็บไซต์นี้ เป็นการแสดงเจตนายอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อตกลง และเงื่อนไขที่ Kaikrub.comกำหนดไว้ดังกล่าวข้างต้นทุกประการ