ผลการค้นหา เคาเตอร์มือ2(มีจำนวน-1-ตัว)--ขนาดลึก-0.60-เมตร-ยาว-1.20เมตร-สูง-1.10-เมตร-สภาพดี-สนใจติดต่อ-หรือเข้า